Strona główna
Zakres usług
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cennik
Kontakt
rozliczenia roczne - PIT,
prowadzenie ksiąg handlowych,
prowadzenie podatkowej księgi przychodów
i rozchodów,
prowadzenie rejestrów VAT,
prowadzenie ewidencji ryczałtowych,
sporządzanie sprawozdań finansowych,
analiza finansowo-księgowa,
opracowywanie wniosków kredytowych dla banków
i innych instytucji,
opracowywanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego,
prowadzenie spraw kadrowych, płacowych
oraz ZUS,
udzielanie porad i wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych i pracy,
sporządzenie biznes planów,
opracowywanie wniosków o dotacje unijne
PEŁNY ZAKRES USŁUG OBJĘTY UBEZPIECZENIEM
OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ